Calendari 2015 i acords complementaris

Dijous passat, la Junta, el Comitè i la gerència de la UPC van arribar a un enteniment en els termes i línies generals del Calendari 2015. Només resta fer el redactat definitiu del preacord i la signatura, que tindrà lloc el dimecres, dia 10 de desembre. Com els anys anteriors els dies de tancament els ha d’aprovar el Consell de Govern. No hi preveiem cap problema.

Aconseguim l’objectiu principal: les 1462 hores efectives. Aquest s’assoleix amb acords complementaris de tancaments per estalvi energètic i bosses d’hores com l’any passat.

Els dies de tancament el 2015 seran:

  • 2, 3 i 5 de gener
  • 30, 31 de març i 1, 2 d’abril
  • Del 3 al 21 d’agost
  • 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre

Hi haurà dues bosses d’hores que el personal podrà gaudir fàcilment: una associada a la promoció de la salut que tindrà 35 hores i una altra per a la millora professional del PAS que tindrà 54,5 hores. Aquí tenim una petita millora respecte al calendari anterior: hi ha un augment de la bossa més flexible.

Per a la bossa de salut s’haurà d’omplir una enquesta de salut laboral, concretament de riscos psicosocials. També hi haurà una enquesta de salut general, però aquesta serà voluntària. Ambdues enquestes seran anònimes.

La bossa per fomentar la millora professional estarà lligada a la participació en un dels tres programes següents: 1) formació externa, 2) nexus24 o 3) millores del lloc del treball. La idea és que les persones que facin formació externa o participin en el nexus24 tinguin accés directe a aquesta borsa. Si optes per la tercera opció, només hauràs d’omplir un senzill formulari amb una proposta de millora del teu lloc de treball.

Està previst que al llarg del mes de gener es facin les inscripcions a les bosses.

Més endavant us explicarem amb detall les condicions d’ús i estarem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte.

Un cop signat el preacord des de CCOO instarem al Comitè i a la Junta a que organitzin un referèndum electrònic. Vosaltres decidiu !

Secció Sindical CCOO PAS

Nota: Recordeu que el dia addicional de 2014 el podeu agafar fins al 15 de gener. Per tant, també us podeu agafar el dia 7!

Dignitat i drets !!! Participa a les manis del 29N !!!

CCOO hem decidit impulsar el 29 de novembre una jornada de manifestacions a tot el país, sota el lema “Dignitat i drets”, contra les polítiques econòmiques i socials del Govern, que queden reflectides en els pressupostos generals de 2015. Creiem que cal un canvi radical d’aquestes polítiques, amb més inversió i serveis públics, una aposta per l’ocupació de qualitat, la recuperació del poder adquisitiu dels salaris i de manera singular, la protecció a les persones desocupades. També volem expressar el rebuig a la llei de seguretat ciutadana (llei mordassa) i reiterarem la denúncia dels procediments administratius i penals oberts a centenars de sindicalistes i en defensa de la llibertat sindical.

CCOO defensem que la mobilització unitària ens farà més forts, i per això fem una crida als treballadors i treballadores i a tota la ciutadania a sumar-se i confluir amb la resta de moviments i col·lectius que sortiran al carrer el proper 29 de novembre.

  • Més inversió i serveis públics
  • Contra l’atur i la precarietat
  • Recuperem salaris
  • Protecció a les persones aturades
  • Contra la llei mordassa
  • No a la criminalització de la protesta: En defensa de la llibertat sindical

Per llegir més:

http://educacio.ccoo.cat/2014/11/29-n-dignitat-en-marxa-dignitat-i-drets.html

Temes a la gerent (PasL)

Per a la                 Olga Lanau. Gerent de la UPC

De                          CCOO PASL

Aquest són els temes que ja hem portat al Comitè però que no vam poder presentar-li –per falta de temps– a la reunió del dia 29 d’octubre. Son coses concretes i/o problemes a resoldre.

Excedències.

L’aplicació literal del Conveni despulla el dret de reincorporació. La jurisprudència diu que això no pot ser. A la reunió ja vam presentar un cas, però s’hauria de resoldre en general. Demanem un acord que resolgui les reincorporacions en els casos d’excedència voluntària.

Reducció voluntària de jornada

Algunes persones la van demanar al 2012 quan la Generalitat ho va legislar, fixant-ne la vigència fins el 31 de desembre d’enguany. La Junta de Pas Funcionari i la gerència estan treballant una proposta acord per perllongar-ho. Entenem que el Comitè s’hi vol afegir. Son pocs casos però podrien ser-ne més si l’acord s’amplia i es flexibilitza. Adjuntem una proposta amb alternatives al redactat del document que està negociant la JPasF.

 Indefinits

La gerència es va comprometre a fer el reconeixement formal d’aquells casos on veu que és possible, especialment els temporals contra plaça. Pels PSR que depenen de convenis no ho farà. Però hi ha altres PSR que s’haurien de mirar en detall. No ens consta que la gerència hagi fet cap reconeixement formal. Demanen que agilitzi els cassos clars i que comencem a treballar la resta.

 Jornades extraordinàries “no habituals”

La gerència reconeix que hi ha casos on els caps demanen que es treballi en situacions “no habituals” imprevistes i que hauríem de regular-les a banda de la negociació del calendari. Demanem que posin fil a l’agulla: calendari, mètode de treball …

ILT iniciades a 2013

La UPC complementa les ILT segons l’últim salari normal cobrat. Al 2014 passem de 15 a 14 pagues i les persones que van començar la baixa al 2013 i reben l’alta al 2014 perden la part de la paga de setembre dels mesos de 2014 en que han estat de baixa. Són pocs casos i no és molta quantitat. Demanem que la gerència hi tingui una especial sensibilitat i consideri l’abonament com la diferència per complementació al 100%.

CCOO PAS

EPIs. Vestuari. Roba de Treball

EPIs

La Olga Lanau, gerent, també és la presidenta del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL). A la reunió del dia 17 d’octubre del 2014 va aclarir que els EPI (Equips de Protecció Individual) s’han de demanar directament a la pròpia unitat. Totes les unitats organitzatives de la UPC tenen pressupostades els EPIs destinats al personal al seu càrrec.

Per tant, ja pots sol·licitar al teu cap organitzatiu els EPIs que necessitis per al teu lloc de treball i la unitat te’ls ha de facilitar. En cas de denegació o d’algun problema et recomanem que et posis en contacte amb algun dels Delegats de Prevenció del Comitè d’Empresa, que son:

Quan l’enviis t’aconsellem que el posis amb còpia al teu cap i a la gerent, (gerent@upc.edu).

Vestuari. Roba de Treball.

Al seu dia es va acordar que el vestuari que figura al Conveni en pagués en metàl·lic. Des de les retallades no es paga. Però hi ha molts llocs de treball que necessiten roba de treball (bates, sabates, etc.) que no són EPIs però que s’han de tractar com si ho fossin. Això passa especialment als laboratoris i a manteniment.

Hem insistit davant la gerent i seguirem insistint en aquest tema. Tot i que ho reconeix no té diners per fer-hi front aquest 2014. T’aconsellem que si necessites roba de treball per la teva protecció la demanis com si fos un EPI. Quan la unitat et digui que no posa-ho en coneixement dels Delegats de Prevenció i de la gerent perquè puguin veure l’abast i solucionar-ho.

Nota. El lliurament del vestuari obligatori d’hivern d’aquest 2014 va endarrerit. El temps acompanya fins ara però l’hivern és a la porta. Primer la salut i no passar fred. Després l’uniforme.

Beneficis de les 14 pagues i drets de meritació

Amb el VI Conveni tenim 14 pagues. Què hi guanyo?

Com ja hem explicat, l’Autoritat Laboral[1] es va negar a publicar el VI Conveni al DOGC i va fer-hi una sèrie de “requeriments”[2] que la Mesa Negociadora del Conveni havia de contestar. La resposta definitiva la vam presentar fa unes setmanes, consensuada a la Mesa Negociadora entre les universitats i els sindicats signants. Ara la pilota és al seu terrat. Veurem què fa l’Autoritat Laboral: publica, no publica i/o denuncia el Conveni als tribunals. En qualsevol cas, el Conveni és (i seguirà essent) vigent i aplicable.

Però hi ha preguntes que tots ens fem. Com m’afecta això de passar de 15 a 14 pagues? Perquè s’ha fet? Què és això de “preservar els drets meritats”? Som-hi!

Passar a 14 pagues no afecta al nostre salari anual. Aquest continua sent exactament el mateix. Només en canvia la distribució. Ara cada mes cobrem una mica més, però al setembre no tindrem paga doble.

El benefici principal és que la retallada de 2014 serà menor que en els anys anteriors. La llei de pressupostos de la Generalitat diu que si tens 14 pagues te’n retallen una. Això és el 5% aproximadament. Però la mateixa llei diu que si tens més de 14 pagues et retallen una catorzena part del salari anual. I això és, aproximadament, el 7% perquè també inclou els complements de lloc de treball (CLT). Mira què suposa:

2014 Salari anual retallat amb 15 pagues Salari anual retallat amb 14 pagues diferència que sortim guanyant
Grup 1 – CLT I 37319,14 37848,89 529,76
Grup 2 – CLT N 29840,83 30106,28 265,45
Grup 3 – CLT P 25611,97 25782,60 170,63
Grup 4 – CLT S 21141,45 21245,46 104,01

 

Qui tenia 15 pagues dins l’Administració? El PAS laboral de les universitats i és per això que érem “la mosca en el vaso de leche”. Es rumorejava que el proper pas de la Generalitat podia ser treure’ns directament una paga per “igualar-nos” a la resta. Per aquest motiu i per disminuir l’afectació de les retallades ho hem canviat.

Drets meritats: què són? els cobraré? quan?

Amb el Conveni anterior i el salari en quinze mensualitats (3 pagues dobles) quan cobrava una paga doble, començava a “meritar” drets per a la mateixa paga de l’any següent. Si acabava el contracte abans de cobrar la paga següent, em pertocava la part proporcional que havia treballat i em liquidaven aquests drets meritats amb la quitança (finiquito). Per tant, a 31 de desembre de 2013 tots els PAS-L que havíem treballat des de juliol teníem drets meritats no liquidats, ja sigui canviant de 15 a 14 pagues, o bé mantenint les 15. És més, amb les 15 pagues aquesta circumstància s’hauria donat igualment, ja que en el moment en que t’haguessin fet una liquidació (per qualsevol causa) sempre hauria calgut tenir en compte els drets meritats per l’any següent. Amb el nou Conveni també hem canviat el sistema de meritació. Ara cada paga doble es merita els sis mesos anteriors i cada any es fa net. Al 2014 el comptador s’ha posat a zero, però els drets de meritació generats al 2013 no es perden!

Per això hem signat un acord que els reconeix i en garanteix el cobrament, inclosa una petita millora. Però quan i quant cobro? Cobraré quan finalitzi un contracte (per jubilació, canvi contractual, excedència, etc.). Em pagaran 14 dies de salari de l’any en que es produeixi la liquidació. Així ens assegurem que inclouen totes les millores per IPC, triennis, canvi de categoria, etc.

Si lluites pots perdre. Si no lluites estàs perdut”. Continuem la lluita !!!

CCOO Universitats

[1] A Catalunya, l’Autoritat Laboral és la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, que pertany a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

[2] Volien fer-nos incloure en l’articulat els canvis legislatius. La nostra solució va ser incloure les afectacions en disposicions transitòries perquè entenem que la llei és conjuntural, fruit de la “crisi”. Així preservem l’articulat que tornarà a ser vigent automàticament quan la llei decaigui. Això no els ha agradat gens.